Click here for English language

WΦmvhЋ LΦhvm - Ћhy RryΦЋyWЋ PrvjyЋ MΦnΦRyr in Ћhy Wvrld

RyЋ Ћv Knvw My ByЋЋyr

NΦmy: DvЋvr MiWЋyr WΦmvhЋ (WΦm) LΦhvm

vunЋry: PuЋympkin

YduΦЋivn: B.Y. ΦWbyWЋvW YnRinyyrinR, WynhΦyz PvlyЋyhni UnivyrWiЋy

LΦnRuΦRyW: PuЋymnyWy, YnRliWh (yxuWy buЋ pvvr)

vmpΦny: PryfyЋ MiniWЋry vf InduWЋry (PMI)

PvWiЋivn: PrvjyЋ MΦnΦRyr fvr Lify

YmΦil: Wy hΦvy pvvr ymΦil Wyrviy in my vunЋry. I hΦvy RryΦЋ rylΦЋivnWhip wiЋh finy UW vmpΦny Φllyd ЋynWЋyp, In. PlyΦWy Wynd vmplymynЋW Ћv WΦm@ЋynWЋyp.vm. Ћhyy will fvrwΦrd Ћv my.

Phvny: I Φm Ћvv buWy Ћv ΦypЋ phvny ΦllW unlyWW yvu Φry vffyrinR mvnyy.

WurpriWy. YyW, my nΦmy iW WΦm Lvhvm Φnd I Φm Ћhy RryΦЋyWЋ prvjyЋ mΦnΦRyr in Ћhy wvrld. PlyΦWy yxuWy my pvvr YnRliWh. I Φm frvm Ћhy vunЋry vf PuЋympkin. PrvjyЋ mΦnΦRymynЋ iW Whiny Φnd nyw Ћv my vunЋry buЋ I hΦvy byyn prΦЋiinR ЋhiW finy ΦrЋ fvr mΦny mΦny yyΦrW byfvry iЋ hΦW byvmy Wv pvpulΦr. MΦny pyvplyW ЋhΦЋ wvrk fvr my Φnd ryly vn my fvr prvmvЋivnW hΦvy Ћvld my ЋhΦЋ I Φm in fΦЋ Ћhy RryΦЋyWЋ prvjyЋ mΦnΦRyr in Ћhy wvrld.